Epileptiske anfall og epilepsisyndromer

Foto: Shutterstock/Kuttelvaserova Stuchelova

 

Hvorfor klassifisere epileptiske anfall og epilepsisyndromer?

Tidligere var det vanlig å skille mellom små og store anfall. Med moderne epilepsidiagnostikk, bl.a. med computer- og magnettomografi, blodgjennomstrømningsmålinger, og særlig telemetriske EEG-registreringer (der man på en videoskjerm kan studere både personens anfall og EEG-forstyrrelsene under anfallene), har en slik anfallsinndeling vist seg altfor enkel. Parallelt med at man de senere år har definert en rekke anfallsformer, har man også funnet flere mer eller mindre godt definerte epilepsiformer eller -syndromer. Med et epilepsisyndrom forstås en samling av symptomer og funn som til sammen utgjør en sykdomsenhet.

En nøyaktig klassifikasjon av anfall og epilepsisyndromer er viktig av flere grunner:

  • Ikke på langt nær alle anfall med bevissthetstap er uttrykk for epilepsi. Anfallene kan skyldes besvimelser, de kan være ledd i diabetes, lever- eller nyresykdom eller psykisk sykdom. Når noen pasienter ikke har effekt av antiepileptiske medisiner, kan det rett og slett være fordi vedkommende ikke har epilepsi!
  • Enkelte medisiner mot epilepsi har god virkning ved bestemte epilepsiformer, mens de ikke har effekt, eller de kan tvert om gi økt anfallstendens ved andre epilepsiformer. En optimal medisinering må derfor tuftes på korrekt anfalls- og syndromklassifikasjon.
  • Ved enkelte epilepsiformer er prognosen svært god, dvs. at sjansene for at anfallstendensen forsvinner er så store at man kan la være å gi medisiner, eller man kan slutte med medisiner etter få års behandling. Det er derfor viktig å gjenkjenne disse epilepsiformene.
  • Ved utvelgelse av pasienter til operativ epilepsibehandling er det en forutsetning at man har klart å lokalisere det anfallsgivende området i hjernen. Ved hjelp av telemetrisk EEG-registrering under anfall (fra elektroder plassert utenpå eller innenfor skallen) kan man med stor grad av sikkerhet fastslå både anfalls- og epilepsitype og hvor i hjernen anfallet starter.
  • Ved enhver faglig kommunikasjon, med bl.a. utveksling av erfaring og vitenskapelige arbeider, er det viktig at man snakker samme språk, dvs. anvender de samme definisjoner og inndeling av epileptiske anfall og epilepsisyndromer.

Den klassifikasjon av anfall og epilepsisyndromer som her presenteres, er basert på en anbefaling fra den internasjonale epilepsiorganisasjonen International League Against Epilepsy (ILAE). Den bygger på hvordan anfallene arter seg klinisk og på EEG- forstyrrelser under og mellom anfall.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.