Leve med epilepsi

Kognitiv svikt er en ekstra utfordring mange med epilepsi lever med. 

Denne temasiden vil forsøke å gi svar på spørsmål som mange ungdommer med epilepsi har om samliv, sex og prevensjon.

Sannsynligheten for å få epilepsi er omtrent den samme for begge kjønn. Selv om begge kjønn rammes likt, har diagnosen ulike konsekvenser for kvinner og menn. Dette gjelder både det medisinske, psykiske og sosiale.

Selv om epilepsi opptrer omtrent like hyppig hos begge kjønn, oppstår det en del spesielle problemer hos kvinner med diagnosen. Dette er i forhold til pubertet, menstruasjon, prevensjon, seksualitet, graviditet samt overgangsalder. Her finner du mer informasjon om disse problemstillingene. 

En bilfører som får epileptisk anfall utsetter seg selv og andre for fare. Derfor har førerkortforskriften bestemmelser om epilepsi og andre ”anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser”. Det er bevissthetsforstyrrelsen, ikke diagnosen, som er avgjørende.

Det å ta utdanning er en avgjørende faktor for å komme seg inn på arbeidsmarkedet. For noen er det viktig med tilrettelegging for å komme seg gjennom skolegangen på best mulig måte. 

Her finner du informasjon om epilepsi og arbeidet, blant annet om vern mot diskriminering, tilrettelegging på arbeidsplassen og sykefravær. Artiklene er skrevet av rådgiver Eva H. Johnsen på oppdrag fra NEFU.

Konsekvensene av epilepsi kan være svært forskjellig fra person til person. Epilepsi som diagnose utløser derfor ingen spesielle sosiale rettigheter. De sosiale rettighetene er i hovedsak knyttet til behov. Det er den enkeltes konsekvenser av epilepsien, og dermed den enkeltes behov, som kan gjøre at man har rett på sosiale ytelser / tjenester eller spesiell tilrettelegging i arbeidslivet.

På denne siden har vi samlet noen av de mest aktuelle rettighetene for ungdom og unge voksne. Skulle noe mangle, eller det er spørsmål knyttet til rettighetene kan NEFU eller NEFs administrasjon kontaktes.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.