Tilrettelegging på arbeidsplassen

Etter arbeidsmiljøloven (AML) har både arbeidsgiver og arbeidstaker plikter når det gjelder å skape helsefremmede og meningsfylte arbeidsplasser, men det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for arbeidsmiljøet. Arbeidsmiljøet skal ivareta hensynet til alle arbeidstakeres sikkerhet, og til fysisk og psykisk helse.

Noen mennesker med epilepsi har ulike behov for tilrettelegging, og forholdene må legges til rette ut fra den enkeltes evner og behov. Enkelte kan ha redusert funksjonsevne, for eksempel når det gjelder hukommelse og konsentrasjon, orienteringsvansker, redusert tempo og utholdenhet.

For arbeidstakere som antas å ha mye sykefravær på grunn av kronisk sykdom kan det gjøres unntak for arbeidsgivers betaling av sykedager. Andre kan trenge ulike typer hjelpemidler som transportordninger, datahjelpemidler etc. Dersom bedriften er en IA-bedrift vil det ikke avkreves egenandel av bedriften for disse hjelpemidlene. For noen arbeidstakere vil det være aktuelt med et tilretteleggingstilskudd til bedriften og andre med lavere ytelsesevne kan innvilges lønnstilskudd, slik at bedriften kompenseres dersom arbeidstakeren har lavere ytelsesevne. Noen arbeidstakere kan også bli innvilget arbeid med bistand.

Tilrettelagt transport til arbeid, eller Arbeids- og utdanningsreiser for funksjonshemmede, er for de som ikke kan reise med offentlig transport. Behovet for transport skal være varig, men man kan også søke om man får anfall og mister førerkortet for en begrenset tid.

Det er med andre ord mange forskjellige ordninger som har blitt opprettet for å skape innpass for mennesker med epilepsi og andre funksjonshemmede i arbeidslivet. Ta kontakt med det lokale NAV for å få vite mer.

Hvis en ansatt får anfall på arbeidsplassen, må man ikke umiddelbart treffe beslutninger om personen er egnet for jobben. Dersom det er sannsynlig at det vil opptre anfall i arbeidstiden, bør arbeidsgiveren oppmuntre den ansatte med epilepsi med å fortelle arbeidskameratene om epilepsien. De som kan bli involvert dersom et anfall skulle opptre, bør tilbys en viss førstehjelpstrening og annen informasjon.

Dersom det viser seg nødvendig med overflytting til en annen jobb, må yrkesveiledning og attføringstjenester gjøres tilgjengelig på et tidlig stadium.

Kilde: Norsk Epilepsiforbund

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.