Epilepsi hos menn

Selv om begge kjønn rammes likt, har epilepsi ulike konsekvenser for kvinner og menn. 

Epilepsi - kjønnsspesifikke problemstillinger

Sannsynligheten for å få epilepsi er omtrent den samme for begge kjønn. Selv om begge kjønn rammes likt, har diagnosen ulike konsekvenser for kvinner og menn. Dette gjelder både det medisinske, psykiske og sosiale. De medisinske problemstillingene for menn har ikke vært forsket på i samme grad som for kvinner, selv om forskning på menn og epilepsi har tatt seg noe opp de siste årene. Når det gjelder kvinner vet man derfor mye om hvordan epilepsi og anfallshyppighet er tett knyttet til biologske prosesser som menstruasjon, graviditet, svangerskap, amming osv. Når det gjelder forholdet mellom den mannlige biologien og epilepsi, står man imidlertid ikke helt uten kunnskap. For eksempel kan man med sikkerhet si at menns seksuallyst, reproduktive evne og potens påvirkes av forhold som er knyttet til epilepsi og bruk av epilepsimedisiner.

Reproduksjon og potens

Menn med epilepsi har oftere vansker med å få barn enn andre menn, og det har vært registrert dårligere sædkvalitet i denne gruppen. Seksuelle problemer med potensvansker og lav seksuell interesse er også overrepresentert hos menn med epilepsi. 

Testikkelen har to hovedroller for en voksen mann; virilitet og fertilitet. Viriliteten er relatert til dannelse av testosteron, som trengs for å utvikle mannlig karakteristika og seksuell lyst. Den andre hovedrollen er dannelse av sædceller. Ulike studier har vist at begge disse funksjonene kan påvirkes, både av epilepsien, men også av medikamenter. 

Det er holdepunkter for at mennesker med fokale anfall, som omfatter bare en del av hjernen, kan være spesielt utsatt for seksuelle problemer. Særlig når epilepsien er lokalisert til temporallappen er det registrert reduksjon av testosteron og redusert seksuell interesse. 

Bivirkninger av medisiner

Antiepileptika kan bidra til både redusert seksuell lyst og til redusert spermiekvalitet. Hvilken betydning antiepileptika har for disse funksjonene må imidlertid vurderes individuelt. Det er derfor viktig å ta kontakt med legen dersom man opplever slike problemer. I noen tilfeller kan det å bytte medisiner bidra til at spermieprøvene normaliseres. 

Ereksjon og orgasme

Seksualitet er en kompleks prosess, som består av et samspill mellom biologiske funksjoner og psykiske faktorer. Seksualitet handler for eksempel både om funksjoner som ereksjon og mer psykiske forhold som seksuell lyst. 

Blant menn med epilepsi er det økt forekomst av ereksjonsvansker, enten alene eller sammen med mangel på seksuell lyst. Dersom man opplever slike problemer anbefales det å ta kontakt med lege. En del bekymrer seg for å få anfall direkte knyttet til samleie eller orgasme. Anfall i slike situasjoner er imidlertid uvanlig. Normalt vil både den fysiske aktiviteten, og det faktum at man konsentrerer seg om noe, bidra til å minske sannsynligheten for anfall. Dersom du likevel skulle oppleve slike problemer, er det viktig at du snakker med legen din, slik at behandlingen kan gjøres så optimal som mulig. 

Ofte kan det være lurt å snakke med partneren sin dersom man opplever problemer knyttet til ereksjon, seksuell lyst eller orgasme. Det å føle seg trygg på partneren er ofte en nøkkel til å løse problemer. I en del tilfeller kan man også få hjelp ved å kontakte en sexologisk rådgiver.

Kan jeg bli forelder?

Det å bli far er kanskje en av de største tingene en mann kan oppleve. Samtidig er dette også en hendelse som har stor innvirkning på livet. Som far skal man ivareta ansvaret for et barn, samtidig som rollen som partner, arbeidstaker og venn også skal bevares. Når man i tillegg har epilepsi, må man regne med å ta litt ekstra hensyn.

Epilepsi i seg selv bør normalt ikke være en hindring for det å få barn. Å ha barn i huset betyr for det første at det ikke lenger er deg selv som kommer i første rekke, for det andre må man regne med at det innebærer lengre dager, og kanskje også søvnløse netter. Både stress, i form av lange dager, og lite søvn kan i en del tilfeller føre til mer anfall. Det meste av dette kan unngås ved god planlegging og samarbeid foreldrene i mellom.

Barn er avhengig av at begge foreldrene stiller opp, forverret anfallssituasjon hos far kan få konsekvenser for barnet, for eksempel hvis far har mange anfall. Det er derfor viktig å forberede seg litt på farsrollen når man har epilepsi. For noen kan det innebære at man kanskje skal jobbe litt mindre i småbarnsperioden, mens det for andre innebærer å finne ut hvordan man kan unngå bestemte anfallsutløsende faktorer, for eksempel søvnmangel. Det finnes en rekke hjelpemidler, som for eksempel påløpsbremse på barnevogn, som kan være nyttige. Ta gjerne kontakt med kommunen du bor i og ditt lokale NAV-kontor dersom du har behov for hjelpemidler eller andre støtteordninger i forbindelse med det å bli forelder.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.