Søke om dispensasjon?

Det er mulig å få dispensasjon til å kjøre før observasjonstiden er ute. Det forutsetter blant annet støtte fra legen din. Dersom du får avslag på dispensasjonssøknaden er det mulig å klage.

Spør legen din om han eller hun mener det er forsvarlig at du kjører. Husk at et anfall bak rattet kan koste liv. Hvis legen mener det er risikofylt å kjøre, er det nesten alltid bortkastet å søke dispensasjon. Gjør det klart for legen hvilke førerkortklasser du trenger. 

Søknad om dispensasjon sendes til fylkesmannen. Det er du selv, ikke legen, som må søke. Søknaden skrives som et vanlig brev. Du kan gjerne la noen hjelpe deg, men du må undertegne selv.

Hvorfor trenger du førerkortet?

Det er nesten alltid medisinske, ikke juridiske, forhold som avgjør. Advokathjelp er sjelden nødvendig. Søknaden må klargjøre hvilke(n) førerkortklasse(r) du ønsker, og hvorfor. Det er en fordel om du kan dokumentere behovet, f.eks. med attest fra arbeidsgiver eller liknende. En grundig attest fra den nevrologen som kjenner deg, må også sendes inn, men det er ikke nevrologen som avgjør om du skal få dispensasjon.

Legen hjelper deg best ved å gi en saklig, faglig uttalelse om risikoen for nye anfall. Fylkesmannen bruker søknaden og attesten(e) for å vurdere om ditt behov for førerkort står i forhold til risikoen for nye anfall. Hvis fylkesmannen gir dispensasjon, er det en formsak å få førerkortet tilbake fra politiet. Det må ofte produseres et nytt ved trafikkstasjonen. Ny førerprøve er sjelden nødvendig.
Risikoen for anfall avtar med tiden. Muligheten for å få dispensasjon er derfor ofte best om du ikke søker for tidlig. På den annen side er det ofte bortkastet arbeid å søke når det bare er noen få måneder igjen av observasjonstiden.

Klage over avslag på dispensasjonssøknaden

Hvis du får avslag på dispensasjonssøknaden hos fylkesmannen, kan du klage. Det må skje innen tre uker etter at du mottok avslaget. Klagen sendes til fylkesmannen, som vurderer saken en gang til.

Klagen har best sjanser til å føre frem dersom du begrunner behovet for førerkort, og hvis din lege kan legge frem nye medisinske opplysninger som tilsier en annerledes vurdering. Hvis du mener fylkesmannen har oversett noe, eller har gjort viktige feilvurderinger, bør du skrive det i klagen.

Medisin fremfor juss

Også i klagesaker er medisinske forhold viktigere enn juss. Fylkesmannen hjelper deg med klagen dersom du ønsker det. Hvis du ikke rekker å skaffe legeattest eller annen dokumentasjon innen klagefristen, kan du be om forlenget klagefrist.

Du kan også skrive en midlertidig klage, og be om at avgjørelsen utsettes til du får ettersendt det som mangler. Dersom fylkesmannen ikke vil omgjøre vedtaket, går saken til Sosial- og helsedirektoratet. Direktoratets avgjørelse er endelig.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.