Hjelpestønad / forhøyet hjelpestønad

Hjelpestønad

Hvis du har behov for ekstra tilsyn og pleie pga sykdom, skade eller en medfødt funksjonshemming, kan du ha rett på hjelpestønad. Hjelpestønaden er ment å kompensere for utgifter som du allerede har pga et særskilt hjelpebehov, eller for at du kan få mulighet til å skaffe deg slik hjelp.

Et særskilt pleie- og tilsynsbehov kan for eksempel være at man ikke kan klare seg uten tilsyn, og/eller at det er behov for hjelp til personlig stell/hygiene eller i spisesituasjoner.

Hjelpestønad forutsetter et privat pleieforhold. Det vil si at pleien/ tilsynet blir utført av for eksempel ektefelle, barn, foreldre, slektninger, naboer eller andre. Når hjelpebehovet vurderes, vil det også legges vekt på behovet for stimulering, opplæring og trening som skjer i hjemmet.

Hvordan søke:

Du må søke skriftlig om hjelpestønad. Skjema finner du på nav.no eller hos ditt lokale NAV kontor.

Forhøyet hjelpestønad

Forhøyet hjelpestønad kan ytes til familier med barn under 18 år, som på grunn av en varig sykdom har vesentlig større behov for oppfølging, trening, tilsyn og pleie enn det som enn det som kreves for ordinær hjelpestønad. Forhøyet hjelpestønad gis i forhold til den totale arbeidsbelastning som følge av tilsyn og pleiebyrde, og ikke ut fra ekstrautgifter til leiet hjelp eller tap av inntekt.

Forhøyet hjelpestønad gis i 3 satser: 2 x sats 1, 4 x sats 1 og 6 x sats 1.

Forhøyet hjelpestønad er også ment å øke funksjonshemmede barns muligheter til å bo hjemme. Når barnet fyller 18 år, men fortsatt bor hjemme reduseres hjelpestønaden til sats 1.

Barnets medisinske tilstand må dokumenteres med legeerklæring og i tillegg kreves en grundig og utfyllende dokumentasjon av pleietyngden.

Ved vurdering av behov og hvilken sats som skal gis, legges det vekt på:

  • hvor mye den fysiske og psykiske funksjonsevnen er nedsatt
  • hvor omfattende pleieomfanget og tilsynet er
  • hvor stort behovet for stimulering, opplæring og trening er
  • hvor mye pleieoppgaven binder den som gjør arbeidet

Hvordan søke:

Du må søke skriftlig om forhøyet hjelpestønad. Søknadsskjema finnes på nav.no eller hos ditt lokale NAV kontor.

Det er viktig at søknaden inneholder en erklæring fra legen som viser hvor mye funksjonsevnen er nedsatt og årsaken til dette, og hvor stort behovet er for stimulering, opplæring og trening. Søknaden skal også inneholde en beskrivelse fra deg om hvor omfattende pleieoppgavene er og hvor mye den binder den som gjør disse ekstra pleie- og tilsynsoppgavene.

For mer informasjon om ytelsene og søknadsskjema:

https://www.nav.no/no/Person/Familie/Grunn+og+hjelpestonad

Kilde: www.nav.no og Norsk Epilepsiforbunds Ungdom

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.