Tannhelse

Epilepsi og behandlingen av denne diagnosen kan påvirke tannhelsen på forskjellige måter.

Tannskader

Ved epileptiske anfall kan tenner skades ved fall. Det kan oppstå sprekker, brudd eller at tenner løsner. Dersom sprekker og brudd oppstår i tannrøttene, kan det være vanskelig å oppdage uten røntgenundersøkelse. Man bør derfor alltid oppsøke tannlege så snart som mulig om det er smerter eller ubehag i tennene etter epileptisk anfall!

Dersom en permanent tann (voksentann) er slått helt eller delvis ut, bør den helst settes tilbake på plass så snart som mulig. Dersom dette ikke lar seg gjøre, oppbevar utslåtte tenner i spytt eller melk (ikke rent vann!) og reis så raskt som mulig til tannlege. Selv om skaden ikke virker så stor, bør den undersøkes av tannlege, helst med røntgenbilde. Dette fordi det kan bli senfølger av en skade. Alle tannskader som skyldes epileptiske anfall skal dekkes av folketrygden, men dette betinger at skaden er registrert hos tannlege som en epilepsiskade. Det er ikke alltid lett å bevise at en tannskade skyldes epilepsi, særlig hvis skaden oppsto flere måneder tidligere og ikke ble registrert.

Bivirkninger av medisiner

En del epilepsimedisiner har også bivirkninger som kan påvirke tennene. Noen epilepsimedisiner (Fenemal, Tegretol, Trimonil bl.a.) kan gi munntørrhet. Både hull i tennene og betennelser i tannkjøttet kan utvikle seg lettere når man har lite spytt. Også mange beroligende og krampereduserende medisiner (benzodiazepiner som Vival og Stesolid) har redusert spyttproduksjon som bivirkning.Andre medisiner (som Epinat/Fenytoin) kan føre til at tannkjøttet hovner opp, og dermed gjøre det vanskelig å rengjøre tennene.

Personer med epilepsi har også krav på å få dekket utgifter til behandling av tannkjøttbetennelse som skyldes bruk av preparatene Epinat og Fenytoin.

Behandling

Tannlegen kan fortelle deg hvilke ordninger som finnes i kommunen hvor du bor. Du kan også få orientering om dette hos fylkestannlegen. I tillegg kan varig syke som er pasienter ved et sykehus/sykehjem i tre måneder eller mer få tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten. For dem som bor hjemme er det en tilsvarende ordning dersom man mottar regelmessig hjemmesykepleie. Hvis økonomien er svært dårlig og man ikke har andre muligheter, kan man søke sosialkontoret om økonomisk støtte til tannbehandling.

Det kan ytes bidrag til dekning av utgifter til tannbehandling fra Folketrygden når det foreligger:

 1. Sjelden medisinsk tilstand
 2. Leppe-kjeve-ganespalte
 3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig
 4. Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander
 5. Sykdommer anomalier i munn og kjeve
 6. Periodontitt
 7. Tannutviklingsforstyrrelser
 8. Bittanomalier
 9. Patologisk tap av tannsubstans ved (attrisjon/erosjon) alvorlig tannslitasje
 10. Nedsatt spyttsekresjon
 11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer
 12. Tannskade ved godkjent yrkesskade
 13. Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade
 14. Manglede evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne

Det er tannlegen din som avgjør om du har rett til å få dekket utgiftene til tannlegebehandlingen. Det er også tannlegen selv som sender inn krav om å få utgiftene dekket. Er du uenig i tannlegens avgjørelse er det mulig å få en ny vurdering hos en annen tannlege.

Man får likevel kun dekket de behandlingstakstene som er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Har den private tannlegen høyere satser, må man selv betale mellomlegget.

Mer informasjon:

Helfo

Epilepsi og tannhelse

Melde bivirkninger:

Andre medisiner kan også ha bivirkninger på tannhelsen. De vi har nevnt i denne artikkelen er kjente bivirkninger. Opplever du bivirkninger som du mener kan skyldes medisinene, kan du selv melde fra om bivirkningene til Statens legemiddelverk.

Kilde: Norsk Epilepsiforbund

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.