Tidsubestemt lønnstilskudd (TULT)

Tidsubegrenset lønnstilskudd (TULT) er en landsdekkende prøveordning som har eksistert siden 2008. TULT har som formål å øke mulighetene for ordinært arbeid blant personer med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne, samt bidra til å forebygge uførepensjon.

Med TULT gis arbeidsgiver et tidsubegrenset lønnstilskudd som kompensasjon for at vedkommende beholder eller ansetter personer med varig nedsatt arbeidsevne. Arbeidstaker skal utføre ordinære arbeidsoppgaver i en offentlig eller privat virksomhet, og ha de samme rettigheter og plikter som andre arbeidstakere. Arbeidstaker skal ha ordinær lønn og fast ansettelse i hel eller deltidsstilling.

NAV skal sørge for nødvendig oppfølgning av både arbeidstaker og arbeidsgiver. Tilskuddets størrelse og varighet vurderes hvert halvår av NAV i samarbeid med virksomheten. Det kan i tillegg ytes oppfølgingsbistand gjennom arbeidsmarkedstiltak ved behov.

Hvem kan få tidsubestemt lønnstilskudd?

  • du har varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne på grunn av helsemessige og/eller sosiale årsaker
  • du har gradert eller full uførepensjon
  • uførepensjon kan bli et alternativ
  • NAV har foretatt en vurdering av din arbeidsevne
  • andre tiltak og virkemidler har vært vurdert

Tiltaket kan brukes både av personer som allerede er i et arbeidsforhold, og personer som ønsker å komme i arbeid.

Hvordan søke:

Ta kontakt med ditt lokale NAV kontor.

Mer informasjon:

nav.no

Kilde: Norsk Epilepsiforbund

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.