Ung ufør

Uførepensjon

Uførepensjon kan innvilges når arbeidsevnen på grunn av sykdom, skade eller lyte er varig nedsatt med minst 50 %. Kan du arbeide noe, kan uføregraden graderes mellom 50 og 95%.

For å få uførepensjon er det en forutsetning at du har gjennomgått hensiktsmessig behandling eller attføring. Det første året etter at uførepensjonen er innvilget, kan du ikke ha arbeidsinntekt med mindre du har gradert uførepensjon og er i jobb. Senere kan du tjene inntil 1 G uten at pensjonen blir redusert.

Mange unge med alvorlig utviklingshemming innvilges uførepensjon umiddelbart etter videregående skole.

Uførepensjon kan innvilges fra 18 - 67 år.

Hvordan søke:

Søknadsskjema og mer informasjon finner du på www.nav.no. Husk å få med alle nødvendige vedlegg og dokumentasjon i søknaden.

Kontakt ditt lokale NAV kontor for veiledning og nærmere opplysninger. 

Uførepensjon kan innvilges når arbeidsevnen på grunn av sykdom, skade eller lyte er varig nedsatt med minst 50 %. Kan du arbeide noe, kan uføregraden graderes mellom 50 og 95 %.

For å få uførepensjon er det en forutsetning at du har gjennomgått hensiktsmessig behandling eller attføring. Det første året etter at uførepensjonen er innvilget, kan du ikke ha arbeidsinntekt med mindre du har gradert uførepensjon og er i jobb. Senere kan du tjene inntil 1 G i folketrygden uten at pensjonen blir redusert.

Mange unge med alvorlig utviklingshemming innvilges uførepensjon umiddelbart etter videregående skole.

Uførepensjon kan innvilges fra 18 - 67 år.

Hvordan søke?

Søknadsskjema og mer informasjon finner du påwww.nav.no. Husk å få med alle nødvendige vedlegg og dokumentasjon i søknaden.

Kontakt ditt lokale NAV kontor for veiledning og nærmere opplysninger.

Ung Ufør

Har du en alvorlig og klart dokumentert sykdom som oppsto før du fylte 26 år, og denne sykdommen har ført til at du er blitt minst 50% ufør før fylte 36 år, kan du søke om tilleggsytelsen Ung ufør. Det er en forutsetning at du søker før fylte 36.

Formålet med tilleggsytelsen er at unge uføre som har redusert mulighet til å selv tjene opp til en god uførepensjon, skal sikres en minste ytelse.

Alle som blir ufør i ung alder har likevel ikke krav på ytelsen. I følge retningslinjene er det en forutsetning at tilstanden er klart objektivt dokumentert, og at den direkte har ført til et betydelig funksjonstap som gir varig reduksjon av inntekts-/arbeidsevnen . Det er ikke diagnosen alene, men alvorlighetsgraden av sykdomstilstanden og dens følgetilstander som er avgjørende. I eksemplene på sykdomstilstander heter det blant annet: "Nedsatt funksjon som følge av alvorlige sykdommer i nervesystem eller muskelsystem, for eksempel alvorlig epilepsi". At man har epilepsi gir ikke automatisk rett til tilleggsytelsen, men man må begrunne hvordan alvorlighetsgraden av epilepsien har påvirket akkurat din arbeidsevne.

Mer informasjon om ung uføre: nav.no

Kilde: Norsk Epilepsiforbund

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.