Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en tjeneste for funksjonshemmede med store og sammensatte behov. Ordningen kan i noen grad erstatte behovet for andre tjenester, som for eksempel hjemmehjelp, avlastning og støttekontakt, men kan også gis sammen med disse. Målet med BPA er i hovedsak å bidra til at brukeren får et mer aktivt og mest mulig uavhengig liv.

Utgangspunktet for måten å organisere denne tjenesten på er brukerstyring. Det vil si at kommunen setter rammene for bistanden som tildeles, mens det er brukeren selv som har ansvaret for å styre assistentene og å gi opplæring til disse. Brukeren skal være arbeidsleder, og selv organisere hjelpen slik at den gir et mer aktivt og selvstendig liv.

Også brukere som ikke selv er i stand til å fungere som arbeidsleder kan få BPA. Kommunen kan blant annet tilby en tilsvarende ordning til familier som har barn med nedsatt funksjonsevne, hvor det er foreldrene som tar arbeidslederrollen. Psykisk utviklingshemmede kan også få BPA selv om de ikke kan påta seg arbeidslederrollen alene.

Tjenesten skal være en del av de samlede kommunale omsorgstjenestene, og være knyttet til personen, og ikke boligen. Kommunens vedtak skal angi rammen for bistanden som tildeles som BPA, men utmålingen skal ligge på et "forsvarlig nivå". Det er imidlertid avgjørende at BPA blir regnet som den beste og mest hensiktsmessige tjenesten for brukeren.

Hvordan søke?

Søknad sendes til din kommune. For hjelp til å søke, eller mer informasjon, kontakt din kommune.

Mer informasjon:

helsenorge.no

Kilde: Norsk Epilepsiforbund

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.