Omsorgslønn

Omsorgslønn kan gis til personer (foreldre, ektefelle, eller frivillige omsorgsytere) som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Omsorgen skal ytes i hjemmet til personen som trenger omsorg, og skal styrke muligheten for at personen skal kunne fortsette å bo hjemme. Det er en forutsetning at omsorgslønnen anses for å være det beste omsorgstilbudet til den enkelte. Omsorgslønn kan også kombineres med hjelpestønad, hjemmehjelp og/eller avlastning.

Det er de enkelte kommunene som finansierer og administrerer tjenesten. Kommunene praktiserer derfor omsorgslønn svært ulikt, både i forhold til tilmåling av timer og i timesatsen. Denne tjenesten er ikke økonomisk behovsprøvd og er heller ikke en reel kompensasjon for tapt arbeidsinntekt. Hvor mye omsorgslønn som innvilges skal avhenge av hvor tyngende og hvor nødvendig omsorgsarbeidet et. Ved tilmålingen av omsorgslønn foretar kommunen også en helhetsvurdering opp mot andre ytelser, for eksempel avlastning, støttekontakt og hjelpestønad. Husk at omsorgslønnen regnes som inntekt, og at man derfor betaler skatt av denne. 

Hvordan søke?

Søknad om omsorgslønn sendes til kommunen. Husk å synliggjøre godt alt omsorgsarbeidet som blir gjort.

Mer informasjon:

helsenorge.no

Kilde: Norsk Epilepsiforbund

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.