Støtte til bolig

Husbanken har flere former for boligtilskudd og gunstige lånemuligheter, som bl.a. skal sikre personer med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke en god og hensiktsmessig bolig.

Ordningene er økonomisk behovsprøvd. Boligtilskudd som kan være aktuelle for mennesker med epilepsi er blant annet:

  • Boligtilskudd til etablering. Dette tilskuddet er strengt behovsprøvd. Det forutsettes varig funksjonsnedsettelse og at man er varig økonomisk vanskeligstilt.
  • Boligtilskudd til tilpasning kan gis til nødvendig spesialtilpasning og mindre utbedring av bolig/garasje. Det kan også gis ved oppføring eller kjøp av ny bolig.
  • Bostøtte skal redusere boutgiftene for husstander som har lav inntekt i forhold til boutgifter. Hvis noen i husstanden er funksjonshemmet, og boligen av denne grunn er spesialtilpasset kan man få et høyere beløp i bostøtte. Spesialtilpasset bolig er en bolig som er bygd og innredet slik at den passer til de individuelle behov en bestemt person har som følge av sin funksjonshemmingen.
  • Prosjekteringstilskudd: Hustander som har minst ett medlem med nedsatt funksjonsevne kan få prosjekteringstilskudd til arkitektutgifter, råd og veiledning ved nødvendig tilpasning av eksisterende bolig, nybygg eller kjøp av brukt bolig. Boligprosjektet må gjennomføres i nært samarbeid med kommunal boligmyndighet. Det er ikke krav om at boligen må være finansiert gjennom Husbanken.

Alle støtteordningene administreres av kommunen på vegne av Husbanken og søknadene skal sendes kommunen.

Kilde: Norsk Epilepsiforbund

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.