Lånekassen

Studenter som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming ikke kan ha lønnet arbeid ved siden av utdanningen, kan få ekstra stipend. Det finnes også sykestipend, stipend for de som ikke kan jobbe om sommeren og støtte ved forsinkelse utover 60 studiepoeng.

Stipend og lån

Hos Lånekassen kan du søke om stipend og lån til høyere utdanning. Du kan få støtte til høyere utdanning i åtte år.

Hvis du blir syk og derfor ikke kan følge undervisningen, kan du få sykestipend. Det betyr at lånet blir gjort om til stipend i sykdomsperioden. Denne ordningen gjelder først når du har vært syk i mer enn 14 dager. Kronisk syke vil normalt ikke bli omfattet av ordningen, fordi det er et krav at du er frisk når skoleåret/semesteret starter. Er sykdommen av en slik karakter at du bare er syk i perioder, kan du søke om sykestipend for disse periodene dersom de varer lengre enn 14 dager.

Forsinkelser i studie

Hvis du blir forsinket i studiet, gir Lånekassen støtte i inntil ett år utover normert studietid. Hvis du er mer enn ett år forsinket vil Lånekassen i utgangspunktet ikke gi støtte. Elever og studenter i høyere utdanning med nedsatt funksjonsevne som blir forsinket utover dette, kan likevel i visse tilfeller få støtte til tross for forsinkelsen. Dette gjelder dersom læringsmiljøet eller studiesituasjonen ved lærestedet ditt ikke er tilpasset funksjonshemmingen din. Da blir hele basisstøtten gitt som stipend. Du kan lese mer om dette påLånekassens nettsider.

Støtteperiode

Kilde: http://ffo.no/Rettighetssenteret/

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.