Permisjon fra studiene

Som student kan det i noen sammenhenger hende at du har behov for å søke om permisjon fra studiet.  Dersom du opplever langvarig sykdom kan det være utfordrende i seg selv å gjennomføre normert studieprogresjon.

I hvilke tilfeller kan permisjon innvilges?

Permisjon defineres som tidsbegrenset opphold i en students studieprogresjon. Av forskrift om studier og eksamen §4-6 framgår det at permisjon:

For permisjon av øvrige grunner bør studenten ha gjennomført studier i minst ett semester. Det kan normalt gis permisjon for inntil ett år.

Studenter som søker permisjon må være oppmerksomme på følgende:

  • Det kan komme endringer i fag- og studieplaner som kan føre til tilpassingsproblemer etter tilbakekomst fra permisjon, for eksempel endring av pensum, arbeidskrav og eksamensformer.
  • Studenter i permisjon er selv ansvarlig for å holde seg orientert om endringer i frister og regler for fag- og studieplaner, samt foreta eventuelle fagvalg.
  • Studenter i permisjon er ansvarlig for å melde fra om tilbakekomst til studiet innen fastsatte frister som gjelder for det enkelte fakultet. Manglende tilbakemelding kan føre til tap av studieplass.
  • Dersom studenten ikke ønsker å gjenoppta plassen etter endt permisjon må vedkommende sende studieseksjonen ved fakultetet en skriftlig oppsigelse.
  • Studenter som ønsker å avlegge eksamen i permisjonstiden må søke om dette. Ved innvilgelse må studenten selv melde seg opp til eksamen innen aktuelle frister.
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.