Tilrettelegging på studiested

Ut ifra hvilke behov du her, bør du kontakte studiestedet for å få tilrettelagt studiehverdagen best mulig. 

Tilrettelegging ved høgskoler og universitet er studiestedets ansvar. Har du behov for tilrettelegging, ta kontakt med administrasjonen ved studiestedet. Tilrettelegging bør oftest søkes innen 1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret. 

Kontaktperson og konsulenttjeneste for studenter med funksjonsnedsettelse

Alle utdanningsinstitusjoner skal ha en kontaktperson for studenter med nedsatt funksjonsevne. Noen av lærestedene har også en egen konsulenttjeneste som arbeider med tilrettelegging for unksjonshemmede studenter. Hit kan du gå dersom du har behov for praktisk tilrettelegging av studiesituasjonen.

Individuell utdanningsplan

Alle studenter, men ikke privatister, skal ha en utdanningsplan. Utdanningsplanen skal sikre et tettere og mer forpliktende forhold mellom utdanningsstedet og studenten, og skal vise hvordan utdanningsstedet legger til rette for at studenten kan komme gjennom et definert læringsmål på normert tid, samtidig som den skal synliggjøre studentens ansvar for å oppfylle studiekravene utdanningsstedet stiller.

Selv om utdanningsplanen skal forplikte både høgskolen og studenten, skal utdanningsplanen være fleksibel. Du kan når som helst be om samtaler om personlig tilpasning eller revisjon av planen, for eksempel når det gjelder særskilt tilrettelegging, studieintensitet eller permisjon. Spør studieveilederen din hvordan dere kan gjøre dette.

Tilrettelegging av studiehverdagen

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 17 og universitets- og høgskoleloven § 4-3 bestemmer at utdanningsstedet skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov. Dette gjelder i studiehverdagen og på eksamen. Det er ditt behov som er utgangspunktet for tilretteleggingen.

Les om inkluderende læringsmiljø hos universell.no

Tilrettelagt eksamen

Studenter med nedsatt funksjonsevne kan søke om spesiell tilrettelegging ved eksamen. Slik tilrettelegging kan være utvidet eksamenstid, bruk av PC eller alternative eksamensformer. Utdanningsstedet kan normalt kreve at du dokumenterer behovet for tilrettelegging ved legeerklæring eller på annen måte. Tilretteleggingen skal ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium. Eksamenstilretteleggingen skal for øvrig skje i tråd med gjeldende eksamensreglement. Dette fastsettes av hver enkelt høgskole/universitet og tilrettelegging kan derfor variere fra institusjon til institusjon. Vær oppmerksom på hvilken frist som gjelder for å søke om tilrettelegging på eksamen.

Kilde: http://ffo.no/Rettighetssenteret/

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.