Råd og veiledning ang studier

Råd og veiledning på studiestedet

På høyskoler og universiteter finnes det flere instanser som kan bidra med informasjon og praktisk hjelp gjennom studiet. For eksempel plikter alle utdanningsinstitusjoner å ha en kontaktperson for studenter som har nedsatt funksjonsevne. Dette kan også omfatte deg som har epilepsi. Du kan henvende deg til kontaktpersonen dersom du har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen.

Individuell studieplan

Alle studenter skal skrive under på en individuell studieplan ved studiestart, dette er en kontrakt mellom studenten og lærerstedet. Planen fastslår planlagt studieforløp og eksamener. I tillegg kan studieplanen brukes i forhold til den tilretteleggingen du har behov for. Ta en prat med studieveilederen din om hvordan dette kan gjøres.

Hjelpemidler

Dersom du har behov for hjelpemidler, kan du kontakte NAV om dette. De har ansvar for å tilrettelegge med hjelpemidler, både hjemme og på studiestedet. Det er kommunehelsetjenesten som kartlegger behovet for hjelpemidler. Hvis du trenger å få utredet hjelpemiddel behovet ditt, må du ta kontakt med dem. Hjelpemiddelet må stå i forhold til funksjonsnedsettelsen din, og være nødvendig for at du skal kunne gjennomføre utdannelsen. Det er Hjelpemiddelsentralen i hvert fylke som formidler hjelpemidlene, og du må kontakte Hjelpemiddelsentralen i fylket der du er folkeregistrert.

Stipend og lån

Hos Lånekassen kan du søke om stipend og lån til både videregående og høyere utdanning. Du kan få støtte til høyere utdanning i åtte år.
Det finnes også tilleggsordninger for studenter som blir syke i studietiden eller som har nedsatt funksjonsevne:

Sykestipend: Dersom du blir syk i en periode av studietiden, og ikke kan studere i den perioden, kan lånet bli omgjort til stipend. Dette kan maksimalt være for fire og en halv måned per undervisningsår. Sykdomsperioden må dokumenteres av lege.

Ekstra stipend: Kan du ikke arbeide ved siden av studiene dine, på grunn av nedsatt funksjonsevne, kan du få et ekstra månedlig stipend.

Stipend i 12 måneder: Dersom du ikke kan ha sommerarbeid på grunn av nedsatt funksjonsevne, kan du få støtte i tolv måneder.

Støtte ved forsinkelse utover 60 studiepoeng: Blir du forsinket mer enn 60 studiepoeng (et undervisningsår) i høyere og annen utdanning fordi læringsmiljøet eller studiesituasjonen ved lærestedet ikke er tilpasset din funksjonshemming, kan du ha rett til støtte til forsinkelsen. Da kan du få hele den månedlige basisstøtten som stipend. Dette kan ikke kombineres med trygd som er ment å dekke livsopphold.
Hvis du blir minst 50 prosent ufør og mottar uførepensjon fra Folketrygden, kan du få delvis eller hel ettergivelse av studielånet. Kontakt Lånekassen for mer informasjon.

Hjelp fra det offentlige

Dersom du har varig nedsatt arbeidsevne eller reduserte muligheter til å velge yrke og arbeidsplass på grunn av epilepsi eller andre helseproblemer, kan du ha rett på stønad til skolegang.
Kontakt ditt lokale NAV-kontor for å finne ut hvilke rettigheter du har.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.