Studiekompetanse og opptak til høyere utdanning

Normalt kreves det generell studiekompetanse fra videregående opplæring for å søke høyere utdanning. Imidlertid er mulig å få fritak om kravet til generell studiekompetanse. Dette kan gjelde dersom du er minst 25 år, har forsøkt å gjennomføre en utdanning, men ikke var i stand til å fullføre kravet om generell studiekompetanse. Når du søker om fritak fra generell studiekompetanse legges det vekt på at du har forsøkt å gjennomføre utdanningen.

Det er også mulig å søke om spesiell vurdering dersom du mener at resultatene dine fra videregående er svakere enn kravene på grunn av epilepsi eller annen sykdom eller funksjonshemming. Når du søker om spesiell vurdering er det viktig å kunne dokumentere hvorfor diagnosen har gjort det vanskelig å oppfylle kravene til å komme inn på utdanningen. Normal dokumentasjon vil for eksempel være legeattest og bekreftelse fra videregående skole.

For å få spesiell vurdering må du oppfylle kravene til generell studiekompetanse og eventuelle spesielle opptakskrav. Du kan ikke kreve en spesiell vurdering, det er opp til lærerstedet om de vil ta hensyn til søknaden eller ikke. Fristen for å søke om spesiell vurdering er 1. mars. Dersom du ikke får opptak gjennom spesiell vurdering, regnes du som ordinær søker.

Dersom du har behov for å få vite om du har fått studieplass før det ordinære opptaket, for eksempel av hensyn til tilrettelegging eller hjelpemiddelbehov, kan du søke om forhåndsløfte. Et forhåndsløfte innebærer at utdanningsinstitusjonen holder av en studieplass på et tidligere tidspunkt enn ordinært opptak. De som søker forhåndsløfte blir vurdert i forhold til siste års opptak og må ha karakterer som er bedre enn gjennomsnittet fra opptaket året før. Forhåndsløfte gis som regel ikke på bakgrunn av spesiell vurdering.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.