Førstehjelp ved anfall

Her finner du generelle føringer for førstehjelp. 

 

Dersom du ser et anfall, og du er usikker på hva du er vitne til, bør du alltid ringe nødsentralen 113. Det samme gjelder dersom det er første gang personen får et epileptisk anfall. Det finnes mange ulike typer anfall, men prinsippene for førstehjelp ved epilepsianfall er likevel noenlunde like.

De fleste epileptiske anfall går normalt over av seg selv i løpet av få minutter. Derfor går førstehjelp i hovedsak ut på å beskytte personen fra å skade seg under anfallet. Pass særlig godt på hodet. Sørg for at personen har frie luftveier, og bli hos ham til han har gjenvunnet bevissthet.
Det er først ved anfall av lengre varighet, eller ved flere anfall etter hverandre uten oppvåkning i mellom, at det er behov for akuttmedisin eller legehjelp. Det generelle rådet er å vente 5 minutter før hjelp tilkalles. Personer som har en kjent epilepsidiagnose, kan ha en individuell instruks for anfallshåndtering der 5-minuttersregelen fravikes. Dersom du er kjent med instruksens innhold, forholder du deg til denne.

Førstehjelp ved krampeanfall (GTK)

  1. Ta tiden.
  2. Ring 113 hvis du er i tvil om hvordan du skal håndtere anfallet.
  3. Pass på at personen ikke skader seg selv under anfallet.
  4. Se til at personen har frie luftveier.
  5. Bli hos personen til bevissthet er gjenvunnet.
  6. Ved anfallsvarighet over 5 minutter, tilkall ambulanse og/eller administrer akuttmedisin.

Førstehjelp ved fokale anfall med nedsatt bevissthet: 

Fokale anfall med nedsatt bevissthet er de aller vanligste epileptiske anfallene. Ved denne typen anfall er bevisstheten alltid nedsatt, men man faller ikke. Personen kan gjøre underlige ting under anfallet, som å gjenta ord eller aktiviteter, vandre planløst rundt eller sågar å kle av seg. Mange misforstår hva disse anfallene egentlig er. Den manglende kunnskapen rundt slike anfall kan gjøre det vanskelig for de som har anfallene. Førstehjelpen består i å skjerme vedkommende, og ta tiden. 

Dersom anfallet varer mer enn 20 minutter, bør man ringe 1-1-3.

- Vær rolig, sørg for at personen ikke skader seg selv - bli ved personene til han har gjenvunnet full bevissthet og klarer seg selv.  

I menyen til venstre finner du en førstehjelpsplakat. Dersom du ønsker denne i utskriftsversjon, kan du kontakte oss i NEFU. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.