Tilleggsutfordringer ved epilepsi

For mange med epilepsi er ikke anfall den største utfordringen. 

Mange kan oppleve en varierende grad av tilleggsutfordringer ved epilepsi. Noen opplever disse som mer begrensende enn anfallene. Tilleggsutfordringer den enkelte opplever er individuelle, og som oftest ikke synlige for omgivelsene. Her er det store variasjoner, men noen eksempler kan være:

  • Psykososiale/psykiske utfordringer: Dette kan være utfordringer knyttet til sosial omgang, redusert selvtillit, utrygghet, humørendringer, problemer med å kontrollere impulser, depresjon og angst.
  • Kognitive utfordringer: Dette kan være utfordringer knyttet til for eksempel hukommelse, konsentrasjon, innlæring, problemløsning og strukturering av hverdagen.
  • Tretthet/utmattelse: Det er ikke uvanlig å oppleve at man blir fort trøtt og sliten og generelt har redusert kapasitet. Nok søvn og hvile er viktig for å forebygge anfall.
  • Fysiske utfordringer: Dette kan være motoriske utfordringer eller smerter i muskler og ledd som følge av anfall.

Tilleggsutfordringer ved epilepsi kan ha samme årsak som epilepsien, for eksempel hukommelsesvansker på grunn av en hjerneskade. De kan også komme som følge av selve epilepsien, for eksempel angst på grunn av frykt for anfall. Bivirkninger ved behandling kan også gi noen av disse utfordringene. Det er viktig at tilleggsutfordringene tas på alvor, på lik linje med forebygging av anfall.

Tilleggsutfordringer hos barn

Barn med alvorlig epilepsi har oftere kognitive utfordringer, atferdsforstyrrelser og autistiske trekk. Også blant barn med normal utvikling og lettere epilepsiformer er det mer vanlig med lærevansker og psykiske utfordringer. Det vanligste er angst, depresjon, atferds-, oppmerksomhets-, språk- og hukommelsesvansker. Slike tilleggsvansker har ofte en negativ innvirkning på barnas helse og livskvalitet, samt på deres psykososiale situasjon som voksen.
Derfor er det viktig å fange opp og behandle slike tilleggsvansker. Ved funn av tilleggsvansker, er det viktig at barn og unge sikres tilrettelegging og oppfølging i barnehage og skole.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.